İş Sağlığı Güvenliği, İSG, Risk Değerlendirme

Adana İş Güvenliği İSG Danışmanlık 03224531914

Adana İş Güvenliği İSG Danışmanlık 03224531914,Risk Değerlendirme, Risk analizi

Önce İş Güvenliği!

İhmal etmeyin, İhlal Önleyin!

Ülkemizde her yıl onbinlerce iş kazası yaşanmakta ve binlerce vatandaşımız hayatını yitirmektedir. Meslek hastalıkları nedeniyle de binlerce kişi yaşamını ya da yaşam kalitesini yitirmektedir. Bu kayıpların önlenmesi ve bu kayıpların kuruluşlara ve topluma zararlarının azaltılması için multidisipliner bir yapıdaki İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri geliştirilmiştir. Ülkemizin ve uluslararası kuruluşların mevzuatlarına uygun olarak teknik ve yönetsel çalışmalarla kazaların ve meslek hastalıklarının %98’i önlenebilmektedir. Yönetimde yeni bir risk yönetim konusu olan; psikolojik ve sosyal zararların yanı sıra kuruluşlara altından kalkamayacakları finansal zararlar verebilecek İSG Riskleri bu sayede önlenebilmektedir.

  • İş Güvenliği Uzmanlığı
  • İş Güvenliği Danışmanlığı
  • OHSAS 18001
  • Risk Analizi
  • Acil Durum Planlama
  • Yöneticilerin İSG Eğitimi
  • Çalışanların İSG Eğitimi
  • MSDS(MGBF) Farkındalık
  • Ergonomi Bilinçlendirme
  • 5S Eğitimi